CẢM XÚC ÂM NHẠC Xem thêm >

Vì anh, em dại khờ mình em!

Vì anh, em dại khờ mình em!

Tình yêu thật ra là gì? Vì cớ gì dù không biết rõ không có khả năng cho kết quả vẫn không thể buông tay? Bởi vì, yêu thương một người, khi ngọt ngào thực sự rất ngọt, lúc khổ đau… thì vẫn sẽ ngọt…